Tibbi ləvazimatlar

Tibbi ləvazimatlar

  • Təzyiq ölçənlər (elektron, mexaniki)
  • Termometrlər (elektron, mexaniki)
  • Tərəzilər
  • Nəbz ölçənlər
  • Saniyə ölçənlər
  • Şəkər ölçənlər
  • İnqalyatorlar
  • Masaj alətləri