Plastik borular

Plastik borular


  • Sadə plastik boru
  • Falqalı plastik boru
  • Kanalizasiya borusu
  • Kompozit boru


BİRLƏŞDİRİCİ HİSSƏLƏR

  • Xamut
  • Dirsək